Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 2011/2012. tanév rendje

 

A tanév kezdő és befejező napja

A 2011/2012. tanév első tanítási napja 2010. szeptember 1. (csütörtök).
A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap.
Az első félév utolsó napja 2012. január 13. (péntek). Félévi bizonyítványosztás: az iskolák 2012. január 20-ig (péntek) értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A 2011/2012. tanév utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek).

Az őszi, téli és tavaszi szünetek, tanítás nélküli munkanapok

Őszi szünet: 2011. november 29. - november 1.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (szerda).

Téli szünet: 2011. december 17. - 2011. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 16. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).

Tavaszi szünet: 2012. április 6-9.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).

 

Figyelem!

Az iskolák az őszi, téli, tavaszi szünetek mellett más időpontban is adhatnak a tanulóiknak szünetet, valamint módosíthatják a szünetek kezdő és befejező napját, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal megteremtik ehhez a szükséges feltételeket.

A nevelőtestületek a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Munkaszüneti napok a 2011-2012. évben:

 • 2011. október 23. - vasárnap
 • 2011. november 1. - kedd
 • 2011. december 24. - péntek
 • 2011. december 25-26. - vasárnap-hétfő 
 • 2012. január 1. - vasárnap
 • 2012. március 15-16. - csütörtök-péntek
 • 2012. április 9. - Húsvét hétfő
 • 2012. április 30. - hétfő
 • 2012. május 27-28. - Pünkösd vasárnap-hétfő

Munkanapok a 2011-2012. évben:

 • 2012. március 24. - szombat
 • 2012. április 21. - szombat

 

PROGRAMOK:

 2011.10.22             1956-os megemlékezés (ünnepség)
 2011.11.04.  Papp Károly nap
 2011.12.06.  Mikulás ünnepség
 2011.12.09.  Mikulás-diszkó
 2011.12.13.  Egészségnevelési nap
 2011.12.16.  Karácsonyi ünnepség
 2011.12.18.  Adventi hangverseny
 2012.02.04.  Szülők bálja
 2012.02.09. (15 h)  Fogadó óra és szülői értekezlet
 2012.02.17.  Farsang - alsó
 2012.02.24.  Farsang - felső
 2012.03.15.  1848-as megemlékezés (ünnepség)
 2012.03.24.  Környezetszépítő nap
 2012.03.27.  Vers- és prózamondó verseny - selejtező

 2012.04.04.

 Vers- és prózamondó verseny - döntő (iskolai)
 2012.04.16.  Holokauszt emléknap (iskolarádió)
 2012.04.20.  Föld napja
 2012.04.25.  Matematika írásbeli vizsga (helyi) 6-8. osztály
 2012.05.02.  Biológia írásbeli vizsga (helyi ) 8. osztály
 2012.05.06.  Anyák napja
 2012.05.11.  Körzeti kórustalálkozó
 2012.05.14-18.  Erdei iskola - 6. osztály
 2012.05.26.  Gyermeknap
 2012.05.30.  Országos kompetenciamérés 4-6-8. osztály
 2012.05.30.-06.01.  Erdei iskola - 5. osztály
 2012.06.04.  Nemzeti összetartozás napja (iskolarádió)
 2012.06.05.  Magyar szóbeli vizsga (helyi) 6. osztály
 2012.06.06.  Magyar szóbeli vizsga (helyi) 8. osztály
 2012.06.16.  Ballagás
 2012.06.21.  Tanévzáró ünnepség

 

A középfokú felvételi eljárás rendje a 2011/2012-es tanévben

Határidők

Feladatok

2011. 12. 10.

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2012. 01. 20.,14.00 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2012. 01. 21., 10.00 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos, általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

2012. 01. 26., 14.00  

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos, általános tantervű képzésre, valamint   a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2012. 02.09.

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2012. 02. 17.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül  is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2012. 02. 20. - 03.09. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2012. 03. 13.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2012. 03. 14-19.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2012. 03. 20.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2012. 03. 23.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2012. 04. 02.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben   közzétett névsort.

2012 04. 04.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2011. 04. 19.

A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a   végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2012. 04. 25.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2012. 05. 02-11. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám   90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2012. 05. 15.

A 2011. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2012. 05. 25.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2012. 06. 20.

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

2012. 06. 27-29.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2012. 08. 22-24.

A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).