Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.10.31

Október 31. - a reformáció ünnepe

Idén 494 éve, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 tételét a wittenbergi templom kapujára. A kora egyházának visszásságaiban csalódott Luther ezzel a lépésével útjára indította a reformációt.

A reformáció hitelveit ebben a három latin kifejezésben lehet tömören összefoglalni: Sola scriptura (csak az írás által) Sola gratia (csak a kegyelem által) Sola fide (csak a hit által)– vagyis hogy az üdvösség a Szentírás által leírt módon, az Isten végtelen kegyelmébe vetett hit által érhető el.

A reformáció hitelveinek követőit nevezzünk összefoglalóan protestánsoknak. A protestantizmus elnevezés onnan ered, hogy amikor az 1529. évi speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció híveire hátrányos határozatot hoztak, e határozat ellen a szász választó öt másik fejedelemmel és 14 birodalmi várossal együtt ünnepélyesen tiltakozott, azaz protestált.

Később a protestantizmus név alá befoglalták mindazokat, akik a reformáció alaki és anyagi elveit elfogadták, vagyis akik elfogadták egyfelől azon nézetet, hogy a keresztény vallásnak egyedüli alapja a minden emberi tételtől és tekintélytől függetlenül magyarázandó Szentírás, másfelől a hit által való megigazulás tanát, vagyis azon nézetet, hogy az üdv minden papi közvetítés s minden érdem nélkül, ingyen, Isten kegyelméből adatik.

A lutheri reformáció nem csak protestáns felekezetek létrejöttét, de a római katolikus egyház megújulását is maga után vonta. Mára – több évszázadnyi harcos szembenállás után – a római katolikus egyház és a protestáns felekezetek az ökumené szellemében, illetőleg az 1999. október 31-én római katolikus és evangélikus (lutheránus) részről aláírt, a megigazolásról szóló nyilatkozat alapján testvérként tekintenek egymásra - sőt mi több, igazi harcostársakká is váltak a világ keresztényellenes ideológiáival, elsősorban a kommunizmussal és a neoliberalizmussal szemben.

Az ökumené szellemében minden kereszténynek van ünnepelnivalója október 31-én: a reformáció által újra középpontba került evangéliumi igék fénye minden hívő életét egyformán beragyogják.

Chladek Tibor(mkdsz.hu)


Reformáció Magyarországon